Nyheter

Vår-nyheter

Dagene blir lengre og temperaturen øker, og vi har noen hotte news: fest for alle OSI-medlemmer – OSI Våryr 2017: fredag, 31.03., Jack&Jill-konkurranse innen West Coast Swing 22.04., hyttetur for både par- og gruppedansere: lørdag 29. – søndag 30.04., endrede datoer innen sosialdans for pardansstiler, styret søker social-media-ansvarlig, hjelp med påmelding til medlemskap eller kurs

Continue reading Vår-nyheter

07.12.: Årsmøte OSI Dans

Herved vil vi kalle inn til årsmøte! OSI Dans er en gruppe under OSI, Oslostudentenes Idrettsklubb. I henhold til OSIs lovnorm er dette årsmøtets oppgaver: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent(er), referent(er) samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen. 4. Behandle idrettslagets årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger. 5. Behandle …

Continue reading 07.12.: Årsmøte OSI Dans