Ønsker du kontakt med oss? Sjekk hvem som er riktig mottaker til din henvendelse her.

Styret i OSI Dans er en gjeng entusiaster for pardans som samarbeider om å holde klubben i gang. Vi har alle våre spesifikke ansvarsområder, men er relativt løst organisert og gjør også oppgaver utenfor våre ansvarsområder. For å få vite mer om oppgavene til styremedlemmene, se: beskrivelse av styreverv.

 Oversikt: 

Styret våren 2017

 • Gruppeleder: Christina Schmitz
 • Nestleder pardans: Eirik Tryland Haugdal
 • Nestleder gruppedans: Maria Kristine Leikvam Østli
 • Sekretær: Selina Hellestveit
 • Økonomiansvarlig: Joar Kvamsås
 • Kontaktperson: Sofia Lundahl
 • Webmaster Christina Schmitz

Styret høsten 2016

OSI Dans sitt aktuelle styre ble valgt på årsmøtet den 30.11.2015.

Ledergruppa:

 • Instruktøransvarlig: Synøve Vang
 • Økonomiansvarlig: Christina Schmitz
 • Sekretær: Grethe Johanne Aase

PR-komitéen:

 • PR-komitée-leder: Mathea Hovind
 • Oda Kristine Graff

Administrasjonen:

 • Kontaktperson: Paul Magnus Sørensen-Clark
 • Internjournalist: Kamelia Javadi
 • Webmaster: Christina Schmitz

Arrangementsansvarlige:

 • Sosialdansansvarlig Salsa: Ida Marie Heian
 • Sosialdansansvarlig Swing: Eirik Tryland Haugdal
 • Hytteturansvarlig: Truong Joseph Van Hoang

Festkomitéen:

 • Festkomitéleder: Paweł Miłosz Szubtarski
 • Festkomitémedlem: Mathea Hovind
 • Festkomitémedlem: Oda Kristine Graff
 • Anna-Maria Gruss
 • Katrin Hippler
Showdanskomité
 • Maria Østli
 • Ingebjørg Sletmoen

Valgkomitéen for 2017 (ikke medlemmer av styret):

 • Maria Stendal Thomesen
 • Freyja Jørgensen

Styret våren 2016

OSI Dans sitt aktuelle styre ble valgt på årsmøtet den 30.11.2015.

Ledergruppa:

 • Instruktøransvarlig: Synøve Vang
 • Økonomiansvarlig: Christina Schmitz
 • Sekretær: Grethe Johanne Aase

PR-komitéen:

 • PR-komitée-leder: Mathea Hovind
 • Oda Kristine Graff
 • Jenny Eilertsen

Administrasjonen:

 • Kontaktperson: Paul Magnus Sørensen-Clark
 • Internjournalist: Kamelia Javadi
 • Webmaster: Christina Schmitz

Arrangementsansvarlige:

 • Sosialdansansvarlig Salsa: Ida Marie Heian
 • Sosialdansansvarlig Swing: Kristine Hanssen
 • Hytteturansvarlig: Truong Joseph Van Hoang

Festkomitéen:

 • Festkomitéleder: Paweł Miłosz Szubtarski
 • Festkomitémedlem: Mathea Hovind
 • Festkomitémedlem: Oda Kristine Graff
 • Festkomitémedlem: Jenny Eilertsen
Showdanskomité
 • Maria Østli
 • Ingebjørg Sletmoen

Valgkomitéen for 2017 (ikke medlemmer av styret):

 • Maria Stendal Thomesen
 • Freyja Jørgensen

Styret høsten 2015

Tilbake til oversikten

Styret til OSI Dans i høstsemestret er som følger:

Ledergruppa:

 • Leder: Paul Magnus Sørensen-Clark
 • Nestleder: Merete Steinsheim
 • Økonom: Christina Schmitz
 • Sekretær: Grethe Johanne Aase

PR-komitéen:

 • PR-komitée-leder: Hugo Wallenburg
 • Sirkka Drews
 • Berthe Romfog

Administrasjonen:

 • Kontaktperson: Sigmund Marius Nilssen
 • Internjournalist: Kamelia Javadi
 • Webmaster: Christina Schmitz

Arrangementsansvarlige:

 • Workshopansvarlig: /
 • Sosialdansansvarlig i Swing: Marius Dyrseth
 • Sosialdansansvarlig i Salsa: Amanda Enoksen Jonassen
 • Hytteturansvarlig: Synøve Vang

Festkomitéen:

 • Festkomitéleder: Mari Brekke Holden
 • Pawel Milosz Szubtarski
 • Freyja Jørgensen
 • Maria Stendal Thomesen

Valgkomitéen (ikke medlemmer av styret):

 • Marit Lien
 • Matias Fjeld

Styret våren 2015

Tilbake til oversikten

Styret ble valgt på årsmøtet den 27.11.2014.

Ledergruppa:

 • Leder: Jessica-Marie Gidlund
 • Nestleder: Merete Steinsheim
 • Økonom: Leonard Loland
 • Sekretær: Grethe Johanne Aase

PR-komitéen:

 • PR-komitée-leder: Hugo Wallenburg
 • Claudia Caroline Bajek
 • Maria Sørli

Administrasjonen:

 • Kontaktperson: Sigmund Marius Nilssen
 • Internjournalist: Kamelia Javadi
 • Webmaster: Christina Schmitz

Arrangementsansvarlige:

 • Workshopansvarlig: Angela Gargul
 • Fridansansvarlig: Marius Dyrseth
 • Salsapubansvarlig: Amanda Enoksen Jonassen
 • Hytteturansvarlig: Synøve Vang

Festkomitéen:

 • Festkomitéleder: Mari Brekke Holden
 • Pawel Milosz Szubtarski
 • Freyja Jørgensen
 • Maria Stendal Thomesen

Valgkomitéen (ikke medlemmer av styret):

 • Marit Lien
 • Matias Fjeld

Styret høsten 2014

Tilbake til oversikten
Som vanlig ble det noen rotasjoner i styret i løpet av sommeren.

Ledergruppa:

 • Leder: Jessica-Marie Gidlund
 • Nestleder: Merete Steinsheim
 • Økonom: Leonard Loland
 • Sekretær: Åsmund Solberg Nilsen

PR-gruppa:

 • Plakat&Flyer-komitéleder: Grethe Johanne Strøm Aase
 • Plakat&Flyer-komitémedlemmer: 
  • Kristbjørn Håland
  • Synøve Vang (Med i styret fra august 2014)
  • Christina Schmitz
 • Webansvarlig: Sigmund Marius Nilssen
 • Kontaktperson: Elin Christine Elisassen Herø
 • Internjournalist: Kamelia Javadi

Arrangementsansvarlige:

 • Workshopansvarlig: Angela Gargul
 • Fridansansvarlig: Stian Valle
 • Salsapubansvarlig: Matias Hermanrud Fjeld
 • Hytteturansvarlig: Andreas Nakkerud

Festkomitéen:

 • Festkomitémedlemmer:
  • Ellen Rønvik
  • Pawel Milosz Szubtarski
  • Freyja Jørgensen
  • Amanda Enoksen Jonassen

Styret våren 2014

Tilbake til oversikten
Styret for 2014 ble valgt på årsmøte den 22. november 2013.

Ledergruppa:

 • Leder: Jessica-Marie Gidlund
 • Nestleder: Paul Magnus Sørensen-Clark
 • Økonom: Leonard Loland
 • Sekretær: Åsmund Solberg Nilsen

PR-gruppa:

 • Plakat&Flyer-komitéleder: Hanne Bergheim
 • Plakat&Flyer-komitémedlemmer: 
  • Kristbjørn Håland
  • Grethe Johanne Strøm Aase
 • Webansvarlig: Sigmund Marius Nilssen
 • Kontaktperson: Elin Christine Elisassen Herø
 • Internjournalist: Kamelia Javadi

Arrangementsansvarlige:

 • Workshopansvarlig: Angela Gargul
 • Fridansansvarlig: Stian Valle
 • Salsapubansvarlig: Matias Hermanrud Fjeld
 • Hytteturansvarlig: Andreas Nakkerud

Festkomitéen:

 • Festkomitéleder: Oda Josefine Noven
 • Festkomitémedlemmer:
  • Ellen Rønvik
  • Sabina Rahimova (Trakk seg fra styret av personlige årsaker 18. februar 2014.)
  • Pawel Milosz Szubtarski
  • Merete Steinsheim

Valgkomitéen (ikke medlemmer av styret):

 • Lill-Marthe Apelseth

Styret høsten 2013

Tilbake til oversikten
Flere måtte forlate styret sommeren 2013. Noen få erstattere som vil hjelpe styret med sitt arbeid frem til nytt styre kan velges.

Ledergruppa:

 • Leder: Kristbjørn Håland
 • Nestleder: Paul Magnus Sørensen-Clark
 • Økonom: Erlend Smørgrav Viddal
 • Sekretær: Åsmund Solberg Nilsen

PR-gruppa:

 • PR-ansvarlige:
  • Hanne Bergheim
 • Webansvarlig: Sigmund Marius Nilssen
 • Kontaktperson: Elin Christine Elisassen Herø
 • Internjournalist: Kamelia Javadi

Arrangementsansvarlige:

 • Workshopansvarlig: Ingen. Vervet ivaretas inntil videre av ildsjeler fra hver enkelt stilart.
 • Fridansansvarlig: Stian Valle
 • Salsapubansvarlig: Feyu Hordofa
 • Hytteturansvarlig: Ingen. Vervet ivaretas inntil videre av PR-ansvarlig og Festkommitéleder.

Festkomitéen:

 • Festkomitéleder: Jessica-Marie Gidlund
 • Festkomitémedlemmer:
  • Ellen Rønvik
  • Lasse Becher
  • Oda Josefine Noven

Valgkomitéen (ikke medlemmer av styret):

 • Kari-Anne Myrum Frikstad
 • Hanna Mathilde Søring

Styret våren 2013

Tilbake til oversikten
Styret for 2013 ble valgt på årsmøte den 20. november 2012.

Ledergruppa:

 • Leder: Kristbjørn Håland
 • Nestleder: Paul Magnus Sørensen-Clark
 • Økonom: Erlend Smørgrav Viddal
 • Sekretær: Åsmund Solberg Nilsen

PR-gruppa:

 • PR-ansvarlige:
  • Hanne Bergheim
 • Webansvarlig: Sigmund Marius Nilssen
 • Kontaktperson: Elin Christine Elisassen Herø
 • Internjournalist: Kamelia Javadi

Arrangementsansvarlige:

 • Workshopansvarlig: Kristian Toftegaard
 • Fridansansvarlig: Stian Valle
 • Salsapubansvarlig: Feyu Hordofa
 • Hytteturansvarlig: Martin Knudsen Tvete

Festkomitéen:

 • Festkomitéleder: Jessica-Marie Gidlund
 • Festkomitémedlemmer:
  • Marte Nordvik Norstrand
  • Lasse Becher
  • Rikke Rollum
  • Lars Mørland Knudsen

Valgkomitéen (ikke medlemmer av styret):

 • Kari-Anne Myrum Frikstad
 • Hanna Mathilde Søring

Styret høsten 2012

Tilbake til oversikten
Ledergruppa:

 • Leder: Hanna Mathilde Søreng
 • Nestleder: Lise Madelene Skullerud
 • Økonom: Martin Knudsen Tvete

PR-gruppa:

 • PR-ansvarlige:
  • Hanne Bergheim
  • Ivan Myhre Vinje
 • Webansvarlig: Sigmund Marius Nilssen
 • Kontaktperson: Åsmund Solberg Nilsen
 • Internjournalist: Kamelia Javadi

Arrangementsansvarlige:

 • Workshopansvarlig: Kristian Toftegaard
 • Fridansansvarlig: Paul Magnus Sørensen-Clark
 • Salsapubansvarlig: ?
 • Hytteturansvarlig: Kristbjørn Håland

Festkomitéen:

 • Festkomitéleder: Kari-Anne Myrum Frikstad
 • Festkomitémedlemmer:
  • Espen Harbitz
  • Ida Røisgård Pettersen
  • Lasse Becher
  • Lars Mørland Knudsen

Valgkomitéen (ikke medlemmer av styret):

 • Siri Hetle Hasli
 • Maria Dehli Vigeland

Styret våren 2012

Tilbake til oversikten
Styret for 2012 ble valgt på generalforsamling den 22. november.

Ledergruppa:

 • Leder: Hanna Mathilde Søreng
 • Nestleder: Lise Madelene Skullerud
 • Økonom: Martin Knudsen Tvete
 • Sekretær: Åse Jorun Holthe

PR-gruppa:

 • PR-ansvarlige:
  • Anni Saberniak
  • Hanne Bergheim
  • Jhonne Anderson Uy
 • Webansvarlig: Sigmund Marius Nilssen
 • Kontaktperson: Åsmund Solberg Nilsen
 • Internjournalist: Kamelia Javadi

Arrangementsansvarlige:

 • Workshopansvarlig: Anastasiya Mokienko
 • Fridansansvarlig: Kim-Agathon Svarthol Blackhill
 • Salsapubansvarlig: Helene Gjelsås
 • Hytteturansvarlig: Marina Khakanova
 • Konkurranseansvarlig: Jan Erik Ramstad

Festkomitéen:

 • Festkomitéleder: Kari-Anne Myrum Frikstad
 • Festkomitémedlemmer:
  • Espen Harbitz
  • Ida Røisgård Pettersen
  • Lasse Becher

Valgkomitéen (ikke medlemmer av styret):

 • Siri Hetle Hasli
 • Maria Dehli Vigeland

Styret 2011

Tilbake til oversikten
Ledergruppa:

 • Leder :  Maria Dehli Vigeland
 • Nestleder : Hanna Mathilde Søreng
 • Økonom: Martin Knudsen Tvete
 • Sekretær: Åse Jorun Holthe

PR-gruppa:

 • PR-ansvarlige:
  • Åsmund Solberg Nilsen
 • Kari-Anne Myrum Frikstad
 • Webansvarlig: Sigmund Marius Nilssen
 • Kontaktperson: Siri Hetle Hasli
 • Internjournalist:
  • Siri Midthaug (Våren 2011)
  • Kamelia Javadi (Høsten 2011)

Festkommitéen:

 • Festkomiteleder: Lise Madelene Skullerud
 • Festkomitemedlemmer:
  • Dimitrina Daskalova
  • Kim Tomas Klevengen (Våren 2011)
  • Espen Harbitz
  • Jan Erik Ramstad (Høsten 2011)
  • Lasse Becher
  • Helene Gjelsås

Arrangementsansvarlige:

 • Workshopansvarlig: Anastasiya Mokienko
 • Fridansansvarlig: Kim-Agathon Svarthol Blackhill
 • Hytteturansvarlig: Marina Khakanova

Valgkomitéen (ikke medlemmer av styret):

 • Harald Solstad Fianbakken
 • Bjørn Einar Sakseid

Styret 2010

Tilbake til oversikten
Ledergruppa:

 • Leder :  Martin Knudsen
  Tvedte
 • Nestleder : Maria Rubach
 • Økonom: Maria Dehli Vigeland
 • Sekretær: Åse Jorun Holthe

PR-gruppa:

 • PR-ansvarlige:

  • Åsmund Solberg Nilsen
  • Kari-Anne Myrum Frikstad
 • Webansvarlig: Sigmund Marius
  Nilssen
 • Kontaktperson: Siri Hetle
  Hasli
 • Internjournalist: Siri Midthaug

Festkommitéen:

 • Festkomiteleder: Linda Stackelberg
 • Festkomitemedlemmer:
  • Sarita Pal Stolsmo
  • Hanna Søreng
  • Lise Madelene Skullerud
  • Kim-Agathon Svarthol Blackhill

Arrangementsansvarlige:

 • Workshopansvarlig: Anastasiya
  Mokienko
 • Fridansansvarlig: Lars Føleide
 • Hytteturansvarlig: Marina Khakanova

Valgkommitéen:

 • Marius Olavesen
 • Marit Styx