Benytt sjansen til å fylle et verv i OSI Dans-styret!

  • Få relevant jobberfaring! Ta ansvar for ditt område og fyll CV-en med praktisk kunnskap om administrasjon av en moderne sportsforening!
  • Finn ut hva som skjer bak kulissene til OSI Dans! Bli kjent med spennende oppgaver!
  • Utvid ditt kontaktnettverk! Møt engasjerte, inspirerende personer!
  • Bidra til fellesskapet! Sørg for fungerende drift i klubben i ditt hjerte!
  • Og ha det veldig gøy 🙂

OSI Dans søker:

HASTER: Kontaktperson / medlemsansvarlig – trengs ASAP 
Vi søker etter en annen kontaktperson ved siden av nåværende kontaktperson og webmaster for å besvare alle spørsmål og forespørsler til OSI Dans fra medlemmer og potensielle medlemmer. Kontaktpersonen administrerer medlemsregisteret og påmeldingssystemet, fakturerer medlemmene, og følger opp godkjenningsprosessen for ikke-studenter.

Social media-ansvarlig
Social media-ansvarlig skal hovedsakelig drive vår Facebook side: han eller hun bør være i stand til å skrive gode reklametekster, være god på design, evtl til og med å lage videosnutt. Han eller hun forventes å regelmessig legge ut averterende innhold på siden, å holder seg oppdatert om hva som skjer i klubben, skal besvare inngående henvendelser i samarbeid med kontaktpersonene, skal prøve å spre ordet om OSI Dans, og skal regelmessig sende rapport om statistikk. Dessuten skal den sosial media-ansvarlige også drifte våre andre sosiale medier som Twitter eller Instagram. Social media-ansvarlig skal være medlem av markedsføringskomitéen.

Medlem i markedsførings-komitéen 
Markedsførings-komiteen har hovedansvar for at informasjon om klubbens aktiviteter kommer ut til målgruppen. Oppgavene er:

  • grunnleggende oppgaver som besvarelse av e-post, avstemning om grunnleggende avgjørelser osv.
  • planlegge, utarbeide og gjennomføre reklame for våre arrangementer, kurs og for klubben generelt gjennom trykte, kommersielle og sosiale medier
  • trykke og henge opp plakater, trykke og dele ut flyers
  • planlegge og gjennomføre tilstedeværelse på rekrutterende tilstelninger som f.eks. foreningsdagene på UiO
  • tett samarbeid med leder, nestleder, kontaktperson, webansvarlig, arrangementsansvarlige og festkommiteen

Flere frivillige
Er du glad i OSI Dans og vil gjerne støtte oss, men har ikke tid å fylle et helt verv? Av og til har vi behov til snille hjelpere som kan bruke 1/2 time til ulike oppgaver. Vi hadde gledet oss om du blir med som frivillig og melder deg på her!

Ta kontakt med oss på kontakt@osidans.no om du kan tenke deg et av disse vervene!