Vi gjør oppmerksom på at noen navn på turer har noe ulik utførelse (og
uttale) fra sted til sted, men de fleste turer og trinn som er listet
under her vil være det samme overalt i verden.

Basic trinn:

Paso al lado – Steg til siden
Paso cruzado – Krysse, “bak, kryss foran, til siden, tapp”
Tombao – For gutter, “til siden, bak, kryss foran, pause”
Marcar el paso – Markering. Også kalt Guapea. Åpen på telling 1 og lukket på 5.
Delante y detrás – Frem og tilbake, både i åpen posisjon og lukket. Man tapper på telling 4 og 8.

Turer:

Aguajeo – Gutten går pasop al lado, jenta går pazo cruzado.
video: (første halvdel)http://www.youtube.com/watch?v=2VaQidFunVg

Exhíbela – “Vis henne frem”. Jenta snur mot høyre under armen (Exhíbela føres med guttens venstre hånd, Sacala med høyre)
video: (andre halvdel) http://www.youtube.com/watch?v=2VaQidFunVg  (vist her fra trinnet aguajeo)

Dile que si – “Si ja (til henne)” Fortsetter i lukket posisjon.

Dile que no – “Si nei (til henne)” Fortsetter i åpen posisjon.
video: http://www.youtube.com/watch?v=4_it03LRExg

Enchufla – “Koble inn” (noen uttaler det enchufa, uten L-en)
video: http://www.youtube.com/watch?v=7Jb8LRMPMfs

Enchufla doble
video: http://www.youtube.com/watch?v=JswM_OUf2zA

Enchufla y quédate
– Gutten fører jenta først i venstre hånd, bytter så til høyre og gjør
dile que no. Jenta plasserer den frie venstrearmen på guttens høyre
skulder. kan også gjøre Sacala før Dile que no (Exibela med høyre hånd)

Enchufla alternate – Gutten fører en enchufla og snur seg så mot venstre, mens han bytter hånda bak på ryggen og gjør enda en enchufla.

El Dedo – “Fingeren” Jenta snur på plassen.

Setenta – “70” (El dedo + lukket enchufla + enchufla.)

Vacílala – “Se på henne”. Jenta snur mot høyre og går til guttens høyre side)
video: http://www.youtube.com/watch?v=rt_f52peZ7Q

Flere aktuelle videoer (inkl ruedaturer):

http://www.youtube.com/results?search_query=www.StrictlySalsa.info+Beginner&search_type=&aq=f
http://www.youtube.com/profile?user=SalsaFuerte&view=videos  (se på side 2)
http://www.youtube.com/watch?v=lUseeCeA4gc#t=0m40s (her ligger det en del turer (23stk). Noen er utenfor pensum, og noe i LA-stil, men med ok instruksjon)
http://www.youtube.com/profile?user=medianochesalsa&view=videos (Her ligger det over 170 videoer)

Vi gjør oppmerksom på at noen navn på turer har noe ulik utførelse
(og uttale) fra sted til sted, men de fleste turer og trinn som er
listet under her vil være det samme overalt i verden.
Turer CUBANSK 2 – høsten 2009:

Kentucky
http://www.youtube.com/watch?v=s4dk_HoxDVE

Setenta (70) [Merk at de i videoen sier “cross body lead” -mens vi bruker begrepet “Dile Qué No”]
http://www.youtube.com/watch?v=g2Brf5awIto

Ochenta y cuatro (84)
http://www.youtube.com/watch?v=hEI7lPlN8WA

El Dedo (fingeren)
http://www.youtube.com/watch?v=_o6602liJII

Paseala (Tips for jenta: Legge sin ledige hånd på guttens skulder)
http://www.youtube.com/watch?v=Wi2JQEwXzmY

Montaña (fjell)
http://www.youtube.com/watch?v=mnPMAForyHw

Moliendo Cafe (kverne kaffe)
-Finner ikke video for denne-

 

Turer CUBANSK 2 – tidligere semestere:

Aguajea y exhibela

Dile que no y vacilala

El dedo

El setenta (70)

Enchufla con evelin y vacilala

Kentucky

Enchufla y gancho

Montaña (fjell)

Moliendo cafè (kverne kaffe)

Turer:

Cubanito y cubanita

Juega con ella (lek med henne)
Partele el brazo complicado (Brekk hånden)
Juego de fintas (Lek med finter)
Enchufa y quedate y botala florea (fredag 6. mars)
Esquina de Tejas (Hjørnet i Tejas)
Tabaco y vacilala(sparker på 1, vacilala på 5)